Insinööri, energiatekniikka

Yleistä

Lue lisää ohjelmasta instituution verkkosivuilta

Ohjelman kuvaus

Puhdas luonto, vihreä energia

 • Opinto-ohjelman nimi: Energiateollisuuden maisteriohjelma
 • Tutkinnon nimi: Master of Engineering
 • Opinto-ohjelman laajuus: 60 op, 1,5 - 2 vuotta
 • Kaupunki: Varkaus
 • Opetustapa: Osa-aika
 • Kieli: englanti
 • Opintopaikat: 30

Tutkimuksen tavoitteet

Energiainsinöörin maisteriohjelman painopisteenä on insinööri- ja liiketalouden ammattilaisten kouluttaminen kansainvälisten energia-alan hankkeiden alalla. Ohjelman tavoitteena on luoda korkeasti koulutettuja asiantuntijoita seuraaville osaamisalueille: kansainvälisten teknologiaprojektien ja toimitusketjujen hallinta, kehittyneiden energiantuotantojärjestelmien kehittäminen, kulttuurienvälinen kommunikaatio ja kielitaito sekä erikoistuneet teemat insinöörityössä.

Energiateollisuuden koulutusohjelman opetussuunnitelma on laadittu niin, että

 • tutkinto tuottaa työelämässä tarvittavan pätevyyden
 • koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntemuksen kehittymisen
 • koulutus parantaa elinikäistä oppimista

Opiskelija

 • laatii opintojensa tueksi yksilöllisen opintosuunnitelman, jossa tunnistetaan aikaisemmin hankittu pätevyys
 • on vastuussa opintojensa etenemisestä.

Savonian opettajat ja muu henkilöstö helpottavat ja tukevat yksittäisten tavoitteiden määrittelyä ja saavuttamista. Opiskelija aloittaa opinnäytetyön suunnittelun ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Osaamisen tavoitteena on, että opiskelija osaa arvioida ja hyödyntää kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisäksi hän luo moniammatillisia kumppanuuksia energia-alan alalla. Hän osaa ohjata ja kehittää kumppanuuksia ja tuo asiantuntemuksensa tieteidenvälisiin verkkoihin / ryhmiin.

Tutkinnon ja työkokemuksen vaatimukset

Voit hakea Savonia UAS: n maisterin tutkintoa energiateollisuudessa, jos olet suorittanut insinöörin kandidaatin tutkinnon tai muu asianmukainen kandidaatin / maisterin tutkinto. Lisäksi sinulla on oltava vähintään kolme vuotta (36 kuukautta) työkokemusta kandidaatin / maisterin tutkinnon alalta.

Työkokemus on kertynyt lopullisen kandidaatin tai maisterin tutkintotodistuksen myöntämispäivästä, ja se on hankittava viimeistään 31. joulukuuta 2019.

Työkokemus on tarkistettava työnantajan antamalla työtodistuksella. Työsuhdetodistuksessa on mainittava esimerkiksi työn täsmälliset alkamis- ja päättymispäivät, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät sekä osa-aikatyön työajat. Jos työ jatkuu, hakijan on pyydettävä työnantajalta tilapäistä työtodistusta. Työsopimuksia ei hyväksytä.

Työkokemus tulee ilmoittaa koko kuukaudessa. Kun osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi, 150 tuntia tai 20 työpäivää, jotka kestävät vähintään 7 tuntia päivässä, vastaavat yhtä kuukautta työtä. Työkokemuksen ei tarvitse olla jatkuvaa tai saman työnantajan työtä.

Kokopäiväinen yrittäjyys hyväksytään työkokemuksena, jos hakija voi antaa todistuksen siitä, että hänellä on tai on ollut lakisääteinen YEL-eläkejärjestelmä (YEL = yrittäjien lakisääteinen eläkejärjestelmä). Lisäksi on toimitettava kaupparekisteristä tehty ilmoitus. Ilmoituksessa on esitettävä tiedot, kuten yrityksen nimi, toiminta-alue ja ajanjakso, jonka yhtiö on ollut voimassa. Ulkomaiset yritystoiminnot olisi perusteltava vastaavalla virallisella asiakirjalla.

Jos alkuperäinen työtodistus on muulla kielellä kuin suomen, ruotsin tai englannin kielellä, hakijan on toimitettava virallisesta (valtuutetusta) kääntäjästä kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima, jossa on käännös, suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. yhdessä alkuperäisen todistuksen jäljennöksen kanssa asianomaisille vastaanotto-toimistoille.

Sotilaallista tai ei-sotilaallista kansallista palvelua, naisten vapaaehtoista sotilaspalvelua tai lastenhoitovapaata ei oteta huomioon työkokemukseen.

Opiskelijavalinta ja ohjeet esitystyöhön

Energiainsinöörin maisteriohjelman opiskelijavalinta perustuu ennakkoratkaisuun ja haastatteluun.

Tehtäväluettelon ohjeet julkaistaan Savonia UAS -verkkosivustolla 4. syyskuuta 2019. Tehtävä on lähetettävä hakemuslomakkeeseen 25. syyskuuta 2019 mennessä. Tehtävä ei ole mahdollista jättää määräajan jälkeen.

Tehtävän maksimiarvo on 60 pistettä. Hakijan on pisteytettävä vähintään 20 pistettä pisteestä. Haastatteluun kutsutaan 45 hakijaa, jotka saavat korkeimman pistemäärän pretaskista. Haastattelut järjestetään 8. marraskuuta 2019.

Pääaineen tai erikoistumisalueen valinta

Opintojen alussa valitset 30 opintopistettä yhteisten ja kenttäkohtaisista ammatillisista opinnoista henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman mukaisesti. Saat ohjeita ja neuvoja ohjelman vastuullisesta opettajasta sekä muista Savonia-henkilöstön jäsenistä henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemiseksi ja saavuttamiseksi.

pätevyys

Ammattikorkeakoulututkinto oikeuttaa työskentelemään julkisen sektorin virassa. Pätevyys on sama kuin yliopistossa saavutettu.

Opintojen sisältö

Master-opinnot ovat 90/60 opintopistettä (yksi ECTS = opiskelijatyö 27 tuntia). Kokopäiväisen opiskelijan opetussuunnitelman mukaisesti yksi vuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijatyötä. Maisteriopintojen opiskeluaika vaihtelee erilaisen koulutuksen ja työtaustan sekä yksilöllisen opiskelun aikataulun vuoksi. 60 op: n maisteriohjelma voidaan toteuttaa vuoden kuluessa; se kestää kuitenkin yleensä 1,5 - 2,0 vuotta. Aiemmin hankittu pätevyys ja sen akkreditointi voivat vaikuttaa opintojen pituuteen. Opinnot koostuvat kehittyneistä ammatillisista opinnoista, valinnaisista opinnoista ja opinnäytetyöistä.

Tärkeimmät tutkimukset koostuvat seuraavista tutkimusyksiköistä ja moduuleista:

 • Vaihtoehtoisten energialähteiden ja vihreän talon kaasuttoman energiantuotannon viimeaikainen kehitys ja tulevaisuuden teknologia,
 • Teollisuuden hallinta kansainvälisessä kontekstissa
  • Projektinhallinta,
  • Toimitusketjun hallinta,
  • Lean- ja Agile-tuotteiden valmistus

tutkielma

Savonia UAS: ssa opinnäytetyösi on työelämässä. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden verkostoitua oman alan asiantuntijoiden ja työnantajien kanssa sekä muilla aloilla opintojen aikana. Todistat pystyvän tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän haasteita itsenäisesti.

Opiskelija aloittaa opinnäytetyön suunnittelun ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Osaamisen tavoitteena on, että opiskelija osaa arvioida ja hyödyntää kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisäksi hän luo moniammatillisia kumppanuuksia energia-alan alalla. Hän osaa ohjata ja kehittää kumppanuuksia ja tuo asiantuntemuksensa tieteidenvälisiin verkkoihin / ryhmiin.

Savonia UAS: n energiakysymysten tutkimuskeskuksessa on myös erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa lopullinen hanke, jossa se harjoittaa useita ympäristöenergian tuotantoon liittyviä tutkimustöitä.

Uramahdollisuudet

Opintojen päätyttyä voit työskennellä asiantuntija- ja johtotehtävissä suurissa kansainvälisissä yrityksissä ja niiden alihankkijayritykset moniammatillisissa työpaikoissa. Ammattikorkeakoulututkinto oikeuttaa työskentelemään julkisen sektorin virassa. Pätevyys vastaa yliopistossa saavutettua pätevyyttä.

Tehtävänimikkeitä

 • Projektipäällikkö
 • Projektinhallinnan johtaja
 • Laadunhallinta
 • Tuotepäällikkö
 • Tuotekehityspäällikkö
 • Käyttöönotto Manager
 • Energiantuotanto-asiantuntija
 • Vanhempi luennoitsija

kansainvälistyminen

Savonia UAS on monikulttuurinen ja kansainvälinen yhteisö. Voit myös osallistua opintoihisi ulkomailla. Opiskelijaryhmä voi osallistua myös kansainvälisiin seminaareihin, konferensseihin ja messuihin.

yhteistyö

Maisteriksi opiskelijana voit yhdistää kursseja ja väitöskirjasi joko oman tai muun organisaation kehittämishankkeisiin. Lisäksi on paljon mielenkiintoisia aiheita Savonia UAS: n tutkimus- ja kehitysprojekteissa.

Jatkokoulutusmahdollisuudet

Mahdolliset jatko-opinnot ovat lisensiaatti- ja tohtorikoulutuksia yliopistossa.

Tutkimuksen painopiste

Energiatekniikan alan tutkimus- ja kehitystyö Savonia UAS: ssa keskittyy ympäristöystävällisten energianmuuntoprosessien kehittämiseen.

Lisätietoja opetuskielestä

Opetuskieli on englanti.

Lukukausimaksut

Opiskelijoille, jotka eivät ole Euroopan unionin (EU), Euroopan talousalueen (ETA) tai Sveitsin kansalaisia, sovelletaan opintomaksua. Opintomaksu veloitetaan englanniksi suoritettavasta koulutusohjelmasta opiskelevilta opiskelijoilta. Master-opintojen opintomaksu on Savonia-yliopistossa 6000 euroa / lukuvuosi ja ensimmäisen vuoden opintomaksu on maksettava täysimääräisesti heinäkuun 2019 loppuun mennessä. peruutetaan. Ensimmäisellä lukuvuodella kaikki opiskelija, joka on velvollinen maksamaan lukukausimaksun, saa automaattisesti apurahan, joka kattaa 70% lukukausimaksusta.

Viimeksi päivitetty Maalis 2020

Oppilaitoksesta

® Savonia University of Applied Sciences is one of the largest and most versatile universities of applied Sciences in Finland. Savonia offers a modern and international environment that supports stude ... Lue lisää

® Savonia University of Applied Sciences is one of the largest and most versatile universities of applied Sciences in Finland. Savonia offers a modern and international environment that supports students' professional ambitions and continuous learning. At Savonia, students set their own goals and are encouraged to explore beyond their limits. Find us in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. Näytä vähemmän
kuopio , Varkaus + 1 Lisää Vähemmän