Lue virallinen kuvaus

Liiketoiminnan hallinnon perusopetuksen päätavoitteena on tiedon siirtäminen ongelmanratkaisuun, osaamiseen ja toimintamuotoihin, joita pidetään tarpeellisina nykyaikaisessa liiketoiminta- ja organisaationhallinnassa.

Tietämyksen tarjonta perustuu niiden soveltamiseen sekä päätöksentekoprosessiin että yritysten ja organisaatioiden parempaan toimintaan yleensä.

Opetussuunnitelma on tarkoitettu tuleville opiskelijoille, jotka:

Heillä on keskiasteen jälkeinen tutkintotodistus (tai vastaava) ja tavoitteena on toimia yritysten ja / tai organisaatioiden johtajana. Se on yleensä tarkoitettu ihmisille, jotka haluavat ymmärtää liiketoiminnan ja organisaatioiden monimutkaisuuden ja haluavat oppia ja / tai rikastuttaa tietämystään tällä alalla yhdistämällä nykyaikaisten yritysten ja organisaatioiden hallintaan tarvittavat teoreettiset ja käytännölliset tiedot , sekä yksityisiä että julkisia.

Tutkijat voivat hakea työtä monilla aihealueilla, jotka liittyvät yleisiin liike- ja organisaatioalaan, kuten:

 • markkinointi
 • johto
 • Taloushallinto
 • Yritysten kirjanpito
 • Määrällinen analyysi ja hallinnollinen päätöksenteko
 • Operatiivinen tutkimus
 • Tuotannon hallinta, jne.

Opetusmenetelmä

Opastettu itsetesti:

 • Opinto-oppaat, Itsearviointi ja koulutus-harjoitukset, joilla on selkeät aikataulut ja välitavoitteet
 • Kirjalliset paperit, jotka edistävät kriittistä lähestymistapaa aineeseen
 • Oppimateriaalin kommunikaation ja levittämisen mahdollisuudet hyödynnetään Kyproksen avoimen yliopiston asynkronisen teleopetusalustan kautta
 • E-kursseja ja seminaareja cross-platform e-learning-alustan kautta

Ohjelman rakenne

Graduate (BSc) edellyttää 24 (24) aihekohtaista yksikköä menestyksekkäästi.

Jokainen opiskelija voi valita korkeintaan kolme (3) Temaattista yksikköä lukukautta kohden (lukuvuosi jaetaan 2 lukukaudeksi) .

Kolmen teemoittaisen yksikön valinta (3) lukukautta kohti vastaa kokoaikaista osallistumista , kun taas yhden (1) tai kahden (2) valintaa pidetään osa-aikatyönä . Jokaisen lukukauden lopussa tehdään lopulliset kirjalliset kokeet.

Opettajien valvonnassa ja opastuksessa opettajien on valmistauduttava jokaiseen kouluun. kaksi (2) kirjallista tehtävää ja, kun he ovat saaneet vaaditut merkit, oikeuttavat heidät osallistumaan lopputarkastuksiin.

Yliopisto-ohjelma on suunniteltu yhteistyössä Kyproksen yliopiston tieteellisen koulutus-, arviointi- ja kehittämiskeskuksen (KEPEAA) kanssa.

Pääsyvaatimukset

Koulutusohjelmaan pääsemiseksi on oltava toisen asteen tai toisen asteen tutkintotodistus sekä tietokoneen, sähköpostin ja Internetin perustiedot. Englannin kielen taito on toivottavaa.

sovellukset

Asianomaiset osapuolet voivat jättää hakemuksen lukuvuodelle 2017-2018 6. heinäkuuta - 5. syyskuuta 2017 . Hakemukset lähetetään vain sähköisesti yliopiston verkkosivustolla seuraamalla linkkiä https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL.

Ohjelman opetuskielet:
Kreikkalainen

Katso 22 muuta ohjelmaa kohteelta Open University Of Cyprus »

Viimeksi päivitetty July 8, 2018
Tämä kurssi on Online
Alkamispäivämäärä
Syys 2019
Duration
4 vuotta
Part-time
Full-time
Hinta
8,400 EUR
Aiheen yhtenäisyyden mukaan
Deadline
Sijaintien mukaan
Päivämäärän mukaan
Alkamispäivämäärä
Syys 2019
Päättymispäivämäärä
Haun määräaika

Syys 2019

Location
Haun määräaika
Päättymispäivämäärä