Master of Science in Education

Yleistä

Ohjelman kuvaus

Master of Science in Education pyrkii:

 • pedagogisten opintojen tutkimus, jossa korostetaan erityisesti organisaation, hallinnon, arvioinnin ja opetussuunnitelmien aloilla sekä jatkokoulutuksessa
 • pedagogisen tietämyksen tarjoaminen kaikkien tasojen opettajille
 • yhteistyötä vastaavien ohjelmien kanssa, eurooppalaisia ​​ja muita yliopistoja ja tutkimuskeskuksia
 • korkean tason johtajien ja tutkijoiden valmistelu, jotka ymmärtävät kontekstin, jossa koulutus toimii ja halua toimia luovasti ja tuottavasti
 • palvelujen tarjoaminen laajemmalle koulutusyhteisölle pedagogisissa asioissa.

Ohjelman rakenne

Pääaineopiskelun saamiseksi opiskelijat valitsevat jonkin seuraavista järjestelyistä:

 • Kuva A: Kolmen aihepiirin yksiköiden onnistunut seuranta ja tarkastelu sekä diplomityön valmistelu.
 • Kuva B: Neljä teemayksikköä on seurattava ja tutkittava onnistuneesti.

Opiskelijoille opettajien valvonnassa ja ohjauksessa vaaditaan jokaista koulua. valmistella kolme (3) kirjallista tehtävää ja, jos he ovat saaneet vaaditut merkit, oikeutta osallistua lopputarkastuksiin. Päällikön opinnäytetyö voidaan jättää toisen (2.) Temaattisen moduulin valmistuttua. Väitöskirja voidaan esittää heti kolmannen (kolmas) ja viimeistään yhden lukuvuoden päättymisen jälkeen. Opiskelijat voivat seurata yhtä neljästä akateemisesta ohjeesta varmistaakseen ohjelman tieteellisen johdonmukaisuuden.

Yksittäiset verkkosivut kuvaavat aihepiirikohtaisia ​​moduuleja, joista kukin akateeminen suunta on järjestetty. Opiskelija voi valita enintään kaksi (2) Temaattista yksikköä lukuvuotta kohden. Opiskelija tuntee työmäärän, että kahden teemakohtaisen yksikön valinta ja seuranta lukuvuotta kohden vastaa kokoaikatyötä, kun taas yhden pidetään osa-aikaisena. Läsnäolo alkaa lokakuun alussa ja päättyy kesäkuussa, mikä on viimeinen kirjallinen tentti.

Viisi erikoistumisohjeita:

 • Koulutusjohtajuus ja politiikka
 • Koulutus sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle
 • Erityisopetus
 • Jatkuva koulutus
 • Oppimisen ja viestinnän tekniikat

Suunta 1: Koulutusjohtajuus ja -politiikka

Pakollinen IT:

 • EPA62: Koulutusyksiköiden hallinto
 • CPA51: Applied Educational Research

Valitaan kaksi MA: ta seuraavista tai TH ja jatko-väitöskirja:

 • EPA70K: koulutuspolitiikka ja opetussuunnitelmat *
 • EPA71K: Muutoksenhallinta, koulujen tehokkuus ja strateginen suunnittelu *
 • EPA75K: Arviointi koulutuksessa: ohjelmien ja henkilöstön arviointi *

* "Tiettyjen GCS: n valvontaan suuntaan "Koulutusjohtajuus ja -politiikka" tulisi edeltää EPA: n onnistunut seuranta tai samanaikainen seuranta 62 "

Suunta 2: Koulutus sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle

Pakollinen IT:

 • CPA51: Applied Educational Research
 • EPA60: kulttuuriset erot ja sosiaaliset eriarvoisuudet
 • EPA76K: Koulutus sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle, ihmisoikeuksille ja kansalaisuudelle

Valitse jokin seuraavista tai valitse jatko-opinnäytetyö:

 • EPA50: Lapsen kehitys sosiaalisessa ympäristössä
 • EPA62: Koulutusyksiköiden hallinto
 • EPA70K: koulutuspolitiikka ja opetussuunnitelmat

Suunta 3: Erityisopetus

Pakollinen IT:

 • CPA51: Applied Educational Research
 • EPA77K: Erityisopetus I: Nykyajan teoriaa erityisopetusta tarvitseville lapsille
 • EPA78K: Erityisopetus II: Erityisvaatimuksia omaavien lasten pedagogiset käytännöt *

Valitse yksi seuraavista tai jatko-opiskelijoista:

 • EPA50: Lapsen kehitys sosiaalisessa ympäristössä
 • EPA60: kulttuuriset erot ja sosiaaliset eriarvoisuudet
 • EPA62: Koulutusyksiköiden hallinto
 • EPA70K: koulutuspolitiikka ja opetussuunnitelmat
 • EPA76K: Koulutus sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle, ihmisoikeuksille ja kansalaisuudelle

* "Tätä koulutusta seurataan "Erityisopetuksen" suuntaan, EPA77K: n onnistunut seuranta tai samanaikainen seuranta olisi toteutettava "

Suunta neljäs: jatkuva koulutus

Pakollinen IT:

 • EPA64K: jatkuva koulutus ja elinikäinen oppiminen
 • CPA51: Applied Educational Research
 • EPA66K: Ammatillinen koulutus

Valitse jokin seuraavista tai valitsemalla jatko-opinnäytetyö:

 • EPA65: Avoin ja etäopiskelu
 • EPA62: Koulutusyksiköiden hallinto

Suunta 5: Oppimis- ja viestintätekniikka

Pakollinen IT:

 • CPA51: Applied Educational Research
 • EPA65: Avoin ja etäopiskelu
 • EPA79K: Kasvatustekniikan periaatteet

Valitse jokin seuraavista tai valitsemalla jatko-opinnäytetyö:

 • EPA50: Lapsen kehitys sosiaalisessa ympäristössä
 • EPA62: Koulutusyksiköiden hallinto
 • EPA70K: koulutuspolitiikka ja opetussuunnitelmat

Suunta: opetuksen teoria / opetussuunnitelma

Akateemisesta vuodesta 2015-2016 tätä suuntausta ei määritellä uudelleen, mutta olemassa olevat opiskelijat voivat suorittaa jatko-opintojaan sen jälkeen,

Pakollinen DD

 • CPA51: Applied Educational Research
 • EPA70K: koulutuspolitiikka ja opetussuunnitelmat

Valitse kaksi GW seuraavasta tai GC ja jatko-opinnäytetyö:

 • EPA50: Lapsen kehitys sosiaalisessa ympäristössä
 • EPA60: kulttuuriset erot ja sosiaaliset eriarvoisuudet
 • EPA75K: Koulutuksen arviointi: Ohjelmien ja henkilöstön arviointi

Pääsyvaatimukset

Jatko-opintojaksoon pääsemiseksi on oltava tutkintotodistus tunnustetusta yliopistolaitoksesta.

Hakijoiden on lisäksi oltava seuraavat:

 1. Valmistumisluokka "erittäin hyvä" alla kuvatulla tavalla:
  • Yliopistot Kreikassa ja Kyproksessa: yli 6.5
  • University of America: yli 3.0
  • Yliopistot Englannissa yli 2.1
 2. "Erittäin hyvä" englannin kielen taito
 3. Knowledge of Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Access)

sovellukset

Hakemukset lukuvuodelle 2017-2018 hyväksytään 6. heinäkuuta 2017 - 5. syyskuuta 2017 vain sähköisesti yliopiston verkkosivuilla https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

kustannus

Kunkin teemakohtaisen yksikön (TE) lukumäärät ovat 1 350 euroa. Masters-väitöskirja pidetään opettajana. ja siksi sen hinta on myös 1 350 euroa.

Master of Science -ohjelman kokonaiskustannukset ovat $ 5400 .

Yliopiston hallintokomitean päätöksellä lukuvuonna 2017-2018 kustakin aihepiirikohtaisesta yksiköstä maksettava lukukausimaksu vähennetään 10 prosentilla .

Viimeksi päivitetty Heinäkuu 2018

Oppilaitoksesta

As the second public University, established in 2002, the Open University Cyprus (OUC) aims to fill an important gap in the Cypriot higher education system, offering accredited distance learning degre ... Lue lisää

As the second public University, established in 2002, the Open University Cyprus (OUC) aims to fill an important gap in the Cypriot higher education system, offering accredited distance learning degrees at all levels (undergraduate, master and doctoral). Building on its origins as the country’s only University dedicated to distance education, OUC is growing quickly in academic stature and overall reputation. Today’s challenging realities have widened OUC’s horizons, helping to bring Cyprus near towards its strategic goal: to be established as a regional educational and research center and hub for international scholars and students alike in the Eastern Mediterranean basin. Näytä vähemmän