Mestari kestävän energian järjestelmissä

Yleistä

Ohjelman kuvaus

Kestävien energiajärjestelmien yhteinen päällikkö on opetettu monitieteinen kansainvälinen ohjelma, joka soveltuu hakijoille suunnittelusta, arkkitehtuurista, suunnittelusta ja muista asiaan liittyvistä taustoista ja jonka tarkoituksena on sisällyttää viimeisimmät kehitykset paitsi kansainväliselle tiedekentälle, myös EU: n ja kansalliselle sääntelylle ja oikeudellinen kehys. Opiskelija tuntee myös tarvittavan tietotaidon rakennusjärjestelmien, rakennusten, uusiutuvien ja perinteisten energiajärjestelmien ja sisäympäristön laatuolojen energiatehokkuuden seurantaa ja arviointia varten lain ja parhaiden käytäntöjen vaatimusten mukaisesti, pystyä toteuttamaan energiankorjaus-, jälkiasennus- ja kunnostushankkeita. Lisäksi he oppivat arvioimaan rakennusten ympäristönsuojelun tasoa standardien ja mallien avulla ympäristömerkkijärjestelmien toteuttamiseksi tarvittaessa. Ohjelman tarkoituksena on edistää ja rohkaista uusia ja kekseliäitä ratkaisuja niiden toteuttamiseen todellisilla markkinoilla ja nopeasti kehittyvässä taloudellisessa ympäristössä, joka ympäröi energia-alaa ja rakennettua ympäristöä. Ohjelma sisältää teoreettisia ja käytännönläheisiä oppimismenetelmiä, joiden tavoitteena on tuottaa ammattitaitoisia ammattilaisia, jotka kykenevät pääsemään tehokkaasti kilpaileville Euroopan energiamarkkinoiden markkinoille. Ohjelman valmistuneet saavat vahvan pätevyyden, joka auttaa heitä ammatillisessa kehityksessä. Tutkinto parantaa huomattavasti tutkinnon suorittaneiden työllistettävyyttä julkisissa ja puolijulkisissa organisaatioissa, joiden työ liittyy energia- ja ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon ja energiamarkkinoiden toimintaan tai energiantuotannossa, rakentamisessa ja rakennusmateriaaliteollisuus. Ohjelma koostuu 90 op (European Credit Transfer System). Ohjelmaa tarjoavat yhdessä Open University Of Cyprus ja Frederick-yliopisto.

Ohjelmarakenne

Maisteriohjelman onnistuneeseen loppuunsaattamiseen opiskelijoiden on seurattava ja läpäistävä testit kahdentoista (12) moduulissa (hyvityksellä 5 op moduulia kohti), Capstone-projektissa (hyvitettävä 10 op) ja pro gradu -tutkimuksessa A ja B. Kaikki moduulit ovat pakollisia. Opiskelijoiden on laadittava jokaisesta moduulista kaksi kirjallista tehtävää ohjaajan ohjauksessa ja ohjauksessa. Jos he saavat tarvittavan arvosanan, heillä on oikeus osallistua loppukokeen suorittamiseen. Yliopiston lukuvuosi alkaa syyskuun puolivälissä ja päättyy kesäkuussa. Lopulliset kirjalliset tentit tehdään kunkin lukukauden lopussa eli tammi- ja toukokuussa. Valinta 30 ECTS / lukukausi vastaa yhtäaikaista kokopäiväistä , kun taas vähemmän kuin 30 ECTS -opiskelijaa pidetään osa-aikaisena . Osa-aikaisten opiskelijoiden suositellaan valitsevan vähintään kaksi moduulia jokaisesta lukukaudesta. Tarjotut moduulit: Vuoden 1 lukukausi 1

Edellä mainittuja moduuleja tarjotaan vain ensimmäisellä lukukaudella, joten osa-aikaiset opiskelijat voivat ottaa yllä olevat moduulit käyttöön vain kunkin lukuvuoden ensimmäisen lukukauden aikana. Lukukausi 2 Edellä olevia moduuleja tarjotaan vain toisella lukukaudella, joten osa-aikaiset opiskelijat voivat ottaa yllä olevat moduulit käyttöön vain kunkin lukuvuoden toisella lukukaudella. Rekisteröityäkseen moduuliin SES701A-Master Thesis I opiskelijoiden on suoritettava moduuli SES 515. 2. vuoden lukukausi 1 Opiskelijoita kehotetaan valitsemaan yllä olevat moduulit suoritettuaan moduulit onnistuneesti vuonna 1. Osa-aikaiset opiskelijat voivat ottaa yllä olevat moduulit vain kunkin lukuvuoden ensimmäisen lukukauden aikana. Rekisteröityäkseen moduuliin SES701B-Master Thesis II opiskelijoiden on suoritettava moduuli SES 701A-Master Thesis I. Opiskelijat voivat valita moduulit SES 611

 • SES511 - Johdatus energiateknologiajärjestelmiin
 • SES512 - Uusiutuva energia rakennettuun ympäristöön
 • SES515 - Capstone-projekti
 • SES612 - Ympäristövaikutusten arviointi
 • SES614 - Energian kysynnän hallinta
 • SES701A - Pro gradu -tutkielma I
 • SES701B - Pro gradu -tutkielma II

Kevätlukukausi

 • SES521 - Rakennusten energiasuunnittelu
 • SES522 - Energiakatselmukset
 • SES611 - Energia- ja ympäristöpolitiikat
 • SES701A - Pro gradu -tutkielma I
 • SES701B - Pro gradu -tutkielma II

Sisäänpääsyvaatimukset

 • Hakijoilla on oltava perustutkinto pätevästä / tunnustetusta korkeakoulusta.
 • Kaikilla ehdokkailla on oltava erittäin hyvä englannin kielen taito voidakseen osallistua ohjelmaan menestyksekkäästi.
 • Tietokoneiden käytön osaaminen

Kohdeyleisö

 • Viimeaikaiset tekniikan, arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun ja muiden asiaankuuluvien alojen tutkinnon suorittaneet, jotka hakevat korkea-asteen ja keskittynyttä koulutusta ennen markkinoille tuloa.
 • Alan ammattilaiset, jotka haluavat suunnata uransa ohjelmaan kuuluviin aiheisiin.
 • Julkisen ja puolijulkisen sektorin ammattilaiset liittyvät energiaan ja energiaan liittyvän lainsäädännön toimeenpanoon ja energiamarkkinoiden toimintaan.
 • Ammattilaiset sähköntuotannossa, rakentamisessa ja rakennusmateriaaliteollisuudessa.

TyöllistettävyysTyömahdollisuudet sisältävät seuraavat:

 • Uusiutuvien energialähteiden voimalaitosten ja kestävien energiajärjestelmien suunnittelusta ja käyttöönotosta vastaavat tekniikkakonsultointiyritykset Rakennusteollisuus rakennusten energiasuunnitteluun, suorituskyvyn varmentamiseen ja auditointiin
 • Julkinen sektori energia- ja ympäristöasioissa (energiapalvelu, ympäristöpalvelu)
 • Yksityinen ja julkinen sektori ympäristö- ja energiapäällikkönä
 • Rahoitusala teollisuuden konsulttina energia- ja ympäristöprojekteissa

Sovellukset

Hakemukset jätetään vain verkossa yliopiston verkkoportaalin kautta: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=FICost

Koodi moduulit op
SES511 Johdanto energiateknologiajärjestelmiin 5
SES512 Uusiutuva energia rakennettuun ympäristöön 5
SES513 Uusiutuva energia sähköntuotantoon 5
SES514 Sähköntuotantoteknologiat 5
SES515 Capstone-projekti 10
Koodi moduulit op
SES521 Rakennusten energiasuunnittelu 5
SES522 Energiakatselmukset 5
SES523 Energiatalous 5
SES524 Kestävä rakennettu ympäristö 5
SES701A Pro gradu -tutkielma I (Capstone) 10
Koodi moduulit op
SES611 Energia- ja ympäristöpolitiikat 5
SES612 Ympäristövaikutusten arviointi 5
SES613 Energian ja ympäristön arvioinnin työkalut 5
SES614 Energian kysynnän hallinta 5
SES701B Pro gradu -tutkielma II (Capstone) 10
Viimeksi päivitetty Maalis 2020

Oppilaitoksesta

As the second public University, established in 2002, the Open University Cyprus (OUC) aims to fill an important gap in the Cypriot higher education system, offering accredited distance learning degre ... Lue lisää

As the second public University, established in 2002, the Open University Cyprus (OUC) aims to fill an important gap in the Cypriot higher education system, offering accredited distance learning degrees at all levels (undergraduate, master and doctoral). Building on its origins as the country’s only University dedicated to distance education, OUC is growing quickly in academic stature and overall reputation. Today’s challenging realities have widened OUC’s horizons, helping to bring Cyprus near towards its strategic goal: to be established as a regional educational and research center and hub for international scholars and students alike in the Eastern Mediterranean basin. Näytä vähemmän