Online Executive Bachelor of Business Administration (EBBA)

Yleistä

Ohjelman kuvaus

Yleiskatsaus

EBU Executive Bachelor of Business Administration -tutkinto-ohjelma tarjoaa kypsille opiskelijoille, joilla on vähintään 7 vuoden työkokemus, kattavat tiedot liiketoimintakonsepteista, teorioista ja malleista. Ohjelma keskittyy ja niiden soveltaminen reaalimaailman ongelmiin konkreettisella vuorovaikutuksella ja oppimisella. Tämän lähestymistavan avulla opiskelijat oppivat yhdistämään liiketoimintakonseptit laajempaan globaaliin yhteiskuntaan valmistautuessaan selkeään urakehitykseen liiketoiminta-alueella. Heille tarjotaan vankka valmistelu jatkaa jatko-opintoja liiketalouden tai siihen liittyvillä aloilla.

Euroopan komissio antaa korkeakouluille opastusta opintopisteiden saamiseksi muodollisen oppimisympäristön ulkopuolella työkokemuksen kautta hankituista tuloksista. Tunnustamista seuraa automaattisesti ECTS-opintopisteiden myöntäminen EBBA-ohjelmassa.

Opinnäytetyön suorittaneet opiskelijat jatkavat uraa:

 • Konsultti
 • Talouspäällikkö
 • Markkinointipäällikkö
 • operaatiojohtaja
 • Terveydenhuollon hallinto
 • Tietojärjestelmien johtaja

EBBA liiketalouden koulutusohjelman oppimistuloksissa

EBU: n oppimistavoitteiden tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden oppimista seuraavilla aloilla: viestintä, eettinen päättely, analyyttiset taidot, tietotekniikka, globaalit näkymät, kriittinen ajattelu ja synergian ymmärtäminen. EBBA-ohjelman suoritettuaan tutkinnon suorittaneet:

 • Osoita ammattitaitoa, itsetuntemusta ja johtajuutta
 • Ymmärrä innovaatiokysymykset ja ongelmat, joita yritykset kohtaavat usein
 • Sovelletaan tietoa ja taitoja liiketoimintaongelmien ratkaisemiseksi
 • Ymmärrä innovaatioiden käsitteet ja suuntaukset ja kuinka IT voi parantaa organisaation suorituskykyä
 • Osoita globaalia näkökulmaa ja tietoisuutta siitä, miten kulttuurierot vaikuttavat yrityksiin
 • Hallitse taitoja, joita tarvitaan eri alojen käsitteiden integroimiseksi liiketoimintastrategioiden tunnistamiseksi ja kehittämiseksi
 • Hallussaan tarvittavat taidot työskennellä ja johtaa tehokkaasti ryhmäpohjaisessa ympäristössä
 • Ymmärrä ja arvioi eettisen päätöksenteon merkitystä

124423_rsz_adobestock_271171292.jpg

Ohjelman rakenne

Kausi I (lokakuu - tammikuu)

Liiketoiminnan johtaminen (4 op)

 • Päätöksentekovälineet
 • yrittäjyys
 • Liiketoiminnan etiikka

Henkilöstöjohtaminen (4 op)

 • rekrytointi
 • Suorituskyky ja johtaminen
 • Työntekijöiden suhteet ja työlait

Taloudellinen kirjanpito (4 op)

 • Rahoitustoimien kirjaaminen
 • Kirjanpito, T-kirjanpito ja päiväkirjamerkinnät
 • Voitot, kassavirta, varat ja velat

Liiketoiminnan etiikka (4 op)

 • Liiketoiminnan ongelmat ja asiat
 • Yritystrategia ja tavoitteet
 • CSR, CER ja julkiset sidosryhmät

Kvantitatiiviset liiketoimintamenetelmät (4 op)

 • Ennustemenetelmät
 • Aikasarja-analyysi
 • Varianssijakauma ja analyysi

Markkinoinnin hallinta (4 op)

 • Globalisaation voimat
 • Henkilökohtaiset arvot ja etiikka Useat sidosryhmät

Viestintätaidot (3 op)

 • Viestinnän teoriat
 • Tehokkaat esitykset
 • Kuuntelutaitojen kehittäminen

Tapaustutkimus (3 op) - Seminaari

Term II (helmi-toukokuu)

Asiakkuuksien hallinta (4 op)

 • IT myyntihenkilöstölle
 • Asiakkaiden hankinta ja hallinta
 • B2B-suhteiden hallinta

Yritystoiminnan rahoitus (4 op)

 • Rahoituksen perusteet
 • Riskienhallinta
 • Käyttöpääoma

Makrotalous (4 op)

 • Finanssi - ja rahapolitiikka
 • Työttömyys ja inflaatio

Maailmantalous (4 op)

 • Kansainvälinen kauppa
 • Valuuttakurssit, korot
 • Kauppatase

Strateginen johtaminen (4 op)

 • Käsittely ja strategian toteuttaminen
 • Yrityskulttuuri ja johtaminen
 • Strategiat kilpailulle

Tuotannon ja toiminnan hallinta (4 op)

 • Globalisaation voimat
 • Kaizen ja laatupiirit
 • JIT ja Lean Manufacturing

Rahoitustilanteet (3 op) - Seminaari

 • Viestinnän teoriat
 • Tehokkaat esitykset
 • Kuuntelutaitojen kehittäminen

Tapaustutkimus (3 op) - Seminaari

Lopullinen tapaustutkimus ja opinnäytetyö yhteensä (12 op)

Viimeinen tapaus markkinoinnissa (3 op); Viimeinen tapaus rahoituksessa (3 op); Opinnäytetyö (6 op)

Pakollinen kampusviikon yksi sykli: verkottuminen, loppukokeet

Viimeksi päivitetty Maalis 2020

Oppilaitoksesta

European Business University of Luxembourg is dedicated to achieving and sustaining a tradition of academic excellence by ensuring it is at the forefront of evolving innovation. EBU strives to become ... Lue lisää

European Business University of Luxembourg is dedicated to achieving and sustaining a tradition of academic excellence by ensuring it is at the forefront of evolving innovation. EBU strives to become of the benchmark of world-class quality education by drawing on the talents of an actively supported team of internationally recognized staff and faculty of women and men from transcultural backgrounds. Näytä vähemmän
Luxemburgin kaupunki