Yliopistot kohteessa

Yksityiskohtaista tietoa opiskelupaikoista

Klikkaa alla olevia linkkejä ja lue millaista on eri maissa opiskelu. Tarjoamme yleistietoa maista ja kerromme paikallisesta korkeakoulujärjestelmästä, lukukausimaksuista, akateemisen vuoden rakenteesta, kansainvälisten opiskelijoiden vaihtoehdoista ja muusta tärkeästä. Olemme myös koonneet hyödyllisiä vinkkejä ja käytännön tietoa sairausvakuutuksista, opiskelijaviisumeista ja elinkustannuksista.

Verkko-opinnot halki maailman

Verkko-opinnoista on tullut suosittuja kaikkialla maailmassa. Useat yliopistot, colleget, oppilaitokset ja muut korkeakoulutuksen järjestäjät tarjoavat nykyään joitain koulutusohjelmia verkko-opintoina. On paljon myös sellaisia koulutuksenjärjestäjiä, jotka ovat erikoistuneen yksinomaan verkko-opintoihin. Perinteisten koulutusohjelmien tavoin myös verkko-opintojen sisältö ja muoto vaihtelee riippuen missä maassa tai alueella ne järjestetään. Suurin osa verkossa suoritettavista koulutusohjelmista on kuitenkin suunniteltu niille opiskelijoille, jotka eivät muiden velvollisuuksiensa vuoksi pystyisi opiskelemaan perinteisessä kokopäiväisessä koulutusohjelmassa. Verkko-opiskelun kautta voi suorittaa monia erilaisia tutkintoja, joiden sisältö ja vaatimukset määräytyvät yleensä verkko-oppilaitoksen kotimaan tai -alueen yleisten standardien mukaan.

Mitä hyötyä verkko-opiskelusta voi olla?
Verkko-opinnot ovat loistava vaihtoehto opiskelijoille ympäri maailmaa. Perinteisten ohjelmien tavoin myös verkko-ohjelmien tavoitteena on opettaa tiettyjä taitoja ja osaamista, ja valitun opintojakson päätteeksi opiskelijalle myönnetään ohjelman mukainen pätevyystodistus. Verkko-opintojen ansiosta voi myös opiskella sellaista oppiainetta, jota omalla kotiseudulla ei ole tarjolla. Verkko-opinnot myös tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden pitää yhteyttä professoreihin ja opiskelijoihin ympäri maailmaa.

Mitä verkossa voi opiskella?
Lähes jokaista oppiainetta ja erikoistunutta kokonaisuutta voi jossain päin maailmaa opiskella verkossa. Verkko-opiskelijat voivat valita vaikka ammatillista täydennyskoulutusta tarjoavan yksittäisen kurssin tai tietyn oppiaineen huippuasiantuntijuuteen tähtäävän jatko-opinto- tai tohtorinkoulutusohjelman. Verkossa voi tietysti opiskella perinteisiä akateemisia tieteitä kun humanistisia ja luonnontieteitä, mutta verkko-opinto-ohjelmia on tarjolla myös terveysalalla, oikeustieteessä ja liiketaloudessa, ja verkossa voi myös opiskella ammattiin ja suorittaa erilaisia sertifikaatteja.

Millaiselle uralle voi suunnata verkko-opinnoilla?
Verkossa suoritettavien koulutusohjelmien suosio on kasvussa, ja työnantajat eri puolilla maailmaa tunnistavat ja hyväksyvät nykyään suurimman osan akkreditoiduissa verkko-oppilaitoksissa suoritetuista tutkinnoista. Verkossa opiskelleet voivat siis perustellusti odottaa suotuisaa urakehitystä verkkotutkinnon suoritettuaan. Verkko-opinnot ovat ihanteellinen vaihtoehto opiskelijoille halki maailman, riippumatta siitä haluaako hankkia urakehityksessä auttavan ammatillisen sertifikaatin vai suorittaa jatkotutkinnon, jolla kulkea kohti uralle asetettuja tavoitteita.

Paljonko verkko-opiskelu maksaa?
Verkkotutkintojen ja -ohjelmien kustannukset voivat vaihdella valtavasti, ja niihin vaikuttavat valittu kurssi, oppiaine, oppilaitos ja maa. Luotettavinta tietoa verkko-opintojen kustannuksista saa tietysti suoraan opinnot tarjoavasta oppilaitoksesta. Lisätietoa kunkin ohjelman kustannuksista saa helposti käyttämällä tältä sivulta löytyvää verkkolomaketta, jolla saa suoraan yhteyden valittuun oppilaitokseen.

Lue lisää Näytä vähemmän